Ochrana osobních údajů

Pokud jste našim odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máme v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo údaje chrání?

Quickwork s.r.o.
IČ: 10771719
Se sídlem U Tiskárny 616/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 85517

Odpovědný vedoucí: Denis Panagopulos

Kontaktní údaje

Kontakt pro dotazy na tel. čísle +420 601 307 009 nebo na e-mailu UARENY@GMAIL.COM .

Prohlašuji

Splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb, plnění smlouvy
 • Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a příjmení, nezbytně
  potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace)
 • Vedení účetnictví
 • Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje a fakturační údaje nezbytně
  potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a
  evidenci daňových dokladů.
 • Marketing – zasílání newsletterů (pokud je na webu)
 • Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je
  nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li našim zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.
 • Pokud nejste našim zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • Pokročilý marketing na základě souhlasu
 • Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující
  nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a
  cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze
  samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
 • Fotografická dokumentace – živé akce např. atd…

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Při procházení těchto webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Tyto webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat ve všech prohlížečích. 

Cookies používáme také v rámci aplikací třetích stran, jako je aplikace Facebook.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům má přístup pouze: Denis Panagopulos, Andrea Dudková a dále:
Pro zajištění konkrétních operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací, kteří umí data ochránit ještě lépe než my.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

 • Facebook
 • Google
 • Google Analytics
 • Hosting na kterém web běží: THINline s.r.o. (poskytovatel služby Český hosting)

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace a služby, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na tyto platformy klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosíme o kontakt prostřednictvím e-mailu: uareny@gmail.com
Máte právo na informace, které jsou plněny již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám ve lhůtě 30 dní doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní, nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech platforem, kde to je skrze kontakt a administrace možné. Pro zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nás nejprve budete o tomto podezření informovat na e- mailu uareny@gmail.com, abychom se mohli nedostatku věnovat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že ten kdo bude zpracovávat Vaše osobní údaje, je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů mezi námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018